Бібліяграфічны паказальнік публікацый (апублікаваных дакументаў, кніг, артыкулаў у газетах і часопісах і г.д.) пра аб'екты спадчыны Лоеўскага раёна