Пайменныя спісы (паводле матэрыялаў Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі)

Прадстаўленыя матэрыялы з фондаў навуковага архіву Музея бітвы за Днепр падрыхтаваныя на базе электронных копій архіўных дакументаў Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па ўстанаўленні і расследаванні злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Лоеўскага раёна . Арыгіналы архіўных дакументаў захоўваюцца ў Дзяржархіве РФ (ДАРФ — Ф. Р7021. Воп. 85. Спр. 216).